Schepencollege

Het schepencollege is samengesteld uit de burgemeester en 5 schepenen (waarvan er één ook OCMW-voorzitter is). Er wordt wekelijks vergaderd in het gemeentehuis. De gemeentesecretaris maakt de verslagen (notulen) op. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Enkele bevoegdheden van het college zijn:

  • Het beheer van de gemeentelijke inrichtingen.
  • Het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.
  • De leiding van de gemeentewerken.
  • De vaststelling van de rooilijnen.
  • De afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen, milieuvergunningen, …
  • Toelating verlenen tot allerhande manifestaties.
  • Toezicht op het personeel.

Bart Dochy

Burgemeester
Telefoon
056 894 855 0477 76 20 50
E-mail
Burgemeester Bart DochyBurgemeester Bart Dochy

Wally Corneillie

Eerste schepen
Telefoon
056 894 850 0495 59 43 93
E-mail
Schepen Wally CorneillieSchepen Wally Corneillie

Greta Vandeputte

Tweede schepen
Telefoon
056 894 849 0495 22 68 51
E-mail
Tweede schepen Greta VandeputteTweede schepen Greta Vandeputte

Geert Dessein

Derde schepen
Telefoon
056 894 848 0476 26 35 08
E-mail
Derde schepen Geert DesseinDerde schepen Geert Dessein

Bart Ryde

Vierde schepen
Telefoon
056 894 847 0472 98 06 27
E-mail
Vierde schepen Bart RydeVierde schepen Bart Ryde

Geert Wylin

Vijfde schepen OCMW-voorzitter
Telefoon
056 894 823 0477 65 14 03
E-mail
OCMW-voorzitter Geert WylinOCMW-voorzitter Geert Wylin