OCMW-raad

De raad van het OCMW bestaat uit 9 raadsleden, om de 6 jaar verkozen door de gemeenteraad. Aan het hoofd van de raad staat een voorzitter die het OCMW als mandataris leidt en vertegenwoordigt. De OCMW-raad van Ledegem vergadert elke vierde dinsdag van de maand om 18.30 uur in het administratief gebouw van het OCMW. De vergadering bestaat uit 2 delen: de openbare zitting en de geheime zitting.

De eerstvolgende OCMW-raad vindt plaats op dinsdag 18 december om 18.30 uur.

De openbare zitting

De raad beslist in deze zitting vooral over het algemeen beleid en de dagelijkse werking van het OCMW: de aangeboden diensten (poetsdienst, mindermobielencentrale,...), het algemeen sociaal beleid (huisvesting, tewerkstelling, asielzoekers,...), het personeelsbeleid (het OCMW heeft 50 personeelsleden ), de financiën en het beheer van patrimonium (administratief gebouw, 10 sociale huurappartementen, 3 crisisopvangappartementen, 2 huurwoningen, pachtland). Deze zitting is dus openbaar, behalve voor de persoonsgebonden punten.

De geheime zitting

De raad beslist in deze zitting vooral over de toekenning van steun en leefloon, op basis van het sociaal verslag van de maatschappelijk werkers. Alle raadsleden zijn hierbij gebonden door hun geheimhoudingsplicht.

Geert Wylin

Vijfde schepen OCMW-voorzitter
Telefoon
056 894 823 0477 65 14 03
E-mail
OCMW-voorzitter Geert WylinOCMW-voorzitter Geert Wylin

Nadia Dejagere

OCMW-raadslid
Telefoon
056 50 53 65
E-mail
Nadia Dejagere Nadia Dejagere

Guido Driessens

OCMW-raadslid
Telefoon
056 50 26 56
E-mail
Guido DriessensGuido Driessens

Luc Vanhoutte

OCMW-raadslid
Telefoon
0473 47 65 36
E-mail
Luc VanhoutteLuc Vanhoutte

Bert Selschotter

OCMW-raadslid
Telefoon
0474 46 88 27
E-mail
Bert SelschotterBert Selschotter

Marc Vandamme

OCMW-raadslid
Telefoon
0472 43 94 26
E-mail
Marc VandammeMarc Vandamme

Jacques Vermaut

OCMW-raadslid
Telefoon
0475 93 03 50
E-mail
Jacques VermautJacques Vermaut

Jolien Goemaere

OCMW-raadslid
Telefoon
0499 33 09 79
E-mail
Jolien GoemaereJolien Goemaere

Hélène Vanacker

OCMW-raadslid
Telefoon
0471 61 11 94
E-mail
Hélène VanackerHélène Vanacker