Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

De gemeente is verplicht een aantal documenten openbaar te maken voor de inwoners:

  • de agenda van de gemeenteraad
  • de gemeenteraadsverslagen
  • de begroting en jaarrekening
  • de gemeentelijke reglementen en verordeningen
  • de beleidsplannen
  • ...

Deze documenten kunnen hier geraadpleegd worden of in het administratief centrum.

Passieve openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen. U kan de documenten aanvragen bij de bevoegde dienst of uw vraag richten aan de algemeen directeur.

Bij passieve openbaarheid van bestuur kunnen enkel afgewerkte dossiers volledig ingekeken worden.

Inzage en uitleg zijn gratis.